ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ರು ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನದ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಂದಿಗೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ, ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋ

ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ರು ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನದ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಂದಿಗೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ, ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋ.
Previous Post Next Post